Αστάρι Πλαστικού

Ακρυλικό υπόλευκο υπόστρωμα νερού για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

Δημιουργεί καλύτερες συνθήκες πρόσφυσης και σταθεροποιεί την επιφάνεια.

Παρουσιάζει μεγάλη απόδοση και αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο ασταρώματος τοίχων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

Συσκευασίες

750ml, 3lt, 10lt

Αραίωση

1 μέρος αστάρι προς 4 μέρη νερό

Απόδοση

25 – 30 m2/lt ανά στρώση

Στέγνωμα

1 ώρα

Εφαρμογή

Πινέλο, Ρολό και Πιστόλι