Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης

Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης

Πίσω Τεχνικές Προδιαγραφές Δελτίο Ασφαλείας Παρέχεται Εφόσον Ζητηθεί Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης Ειδικό χρώμα ακρυλικών ρητινών, κατάλληλο για τις διαγραμμίσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Ενδείκνυται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με κατάλληλα μικρά γυάλινα σφαιρίδια για...
Alpimetal

Alpimetal

Πίσω Τεχνικές Προδιαγραφές Δελτίο Ασφαλείας Παρέχεται Εφόσον Ζητηθεί Alpimetal Ντουκόχρωμα κατάλληλο για τη βαφή σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων, μηχανημάτων και γενικά μεταλλικών επιφανειών όπου απαιτείται ισχυρή πρόσφυση και τελική επιφάνεια με μεγάλη ανθεκτικότητα...
Only One 3σε1

Only One 3σε1

Πίσω Τεχνικές Προδιαγραφές Δελτίο Ασφαλείας Παρέχεται Εφόσον Ζητηθεί Only One 3σε1 Χρώμα αλκυδικών ρητινών υψηλής ποιότητας για βαφή μεταλλικών επιφανειών. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς να απαιτείται μίνιο ή αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Χάρη...
Alpilac

Alpilac

Πίσω Τεχνικές Προδιαγραφές Δελτίο Ασφαλείας Παρέχεται Εφόσον Ζητηθεί Alpilac Ειδικά τροποποιημένο αλκυδικό βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε μεταλλικές αλλά και σε ξύλινες επιφάνειες. Λόγω της ειδικής του σύστασης...
Alpilac Aqua

Alpilac Aqua

Πίσω Τεχνικές Προδιαγραφές Δελτίο Ασφαλείας Παρέχεται Εφόσον Ζητηθεί Alpilac Aqua Ριπολίνη νερού υψηλής ποιότητας κατάλληλη για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Ιδανική για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλη για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωμάτων...