Εταιρεία

Η TETRALUX είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής Οικοδομικών και Βιομηχανικών Χρωμάτων εγκατεστημένη στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. Από την αρχή της λειτουργίας της, στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι μία επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αρχές και κοινωνική ευαισθησία.

Η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξή της βασίζεται στην υψηλή τεχνογνωσία, στην τεχνολογική υποδομή και στην εξειδίκευση των στελεχών της. Διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό με πλήρη αυτοματοποίηση για την παραγωγή ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κάθε χρωματοπωλείου.

Το άρτια οργανωμένο Χημείο της επιτρέπει να κατοχυρώνει εξαιρετική ποιότητα παραγόμενων προϊόντων συμμορφωμένα σε όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εταιρία τηρεί πιστά τη δέσμευση για το Περιβάλλον, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της.

Ιστορία

}

1997

Ίδρυση Εταιρείας

 

Το 1997 ιδρύεται ή εταιρεία παραγωγής οικοδομικών χρωμάτων, μονωτικών,

βερνικιών και εμπορίας συναφών ειδών TETRALUX από τον Τζέλο Ευαγ. Αναστάσιο στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

}

2003

TETRALUX + PANCHROM

 

Η TETRALUX συγχωνεύεται με την καταξιωμένη στον χώρο του χρώματος

Εταιρεία PANCHROM.

}

2004

Επέκταση Εγκαταστάσεων

 

Την τριετία 2004-2006 ολοκληρώνεται η επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων

 με την ανέγερση νέας πτέρυγας παραγωγής και νέων διώροφων γραφείων διοίκησης στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

}

2010

Τεχνοτροπίες – Διακοσμητικά Mondobello

 

Σημαντικός σταθμός της Βιομηχανίας χρωμάτων & Βερνικιών TETRALUX είναι

η αποκλειστική συνεργασία και αντιπροσωπεία με Ιταλική εταιρεία διακοσμητικών χρωμάτων και τεχνοτροπιών Mondobello.

}

2012

Επένδυση & Επέκταση εγκαταστάσεων

 

Πραγματοποιήθηκε νέα επέκταση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου TETRALUX

(Σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών), παράλληλα με την επένδυση αναβάθμισης της αυτοματοποίησης στην παραγωγή με τελευταίας τεχνολογίας υπερσύγχρονα μηχανήματα.

}

2018

TETRALUX + PERFECT

Η Παραγωγική μονάδα Οικοδομικών Χρωμάτων PERFECT με όλη την ομάδα της

συγχωνεύεται στην TETRALUX

}

2020

TETRALUX + ALPINA

Τον Ιανουάριο του 2020 συγχωνεύτηκε με όλη την ομάδα της, στην TETRALUX

η Βιομηχανία Χρωμάτων ΑLΡΙΝΑ.