Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης

Ειδικό χρώμα ακρυλικών ρητινών, κατάλληλο για τις διαγραμμίσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Ενδείκνυται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με κατάλληλα μικρά γυάλινα σφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες, όπως λάδια, σκόνες κτλ.
  • Τα γυάλινα σφαιρίδια μπορούν να αναμειχθούν με το χρώμα πριν την εφαρμογή του μίγματος.
  • Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο το χρώμα και πριν αυτό στεγνώσει, να απλωθούν τα γυάλινα σφαιρίδια στην υγρή επιφάνεια του χρώματος.
  • Σε κάθε περίπτωση η αναλογία χρώματος σφαιριδίων είναι 7 προς 3 κατά βάρος αντίστοιχα.

Συσκευασίες

2.5lt, 5lt, 20lt

Αραίωση

5% με Διαλυτικό Νο 806

Απόδοση

8 – 11m2/lt ανά στρώση

Στέγνωμα

15 – 30 λεπτά

Εφαρμογή

Πινέλο, Ρολό, Μηχάνημα Διαγράμμισης.